Nieuws

 • OPSTARTEN BINNEN TRAININGEN

  Beste leden,

  Na een totale stop van alle sportieve activiteiten in verband met corona zijn we vorige maand gestart met buitensporten. Inmiddels zijn de regels versoepeld  en mogen we weer, weliswaar onder voorwaarden, naar binnen.
  Om aan die voorwaarden te voldoen zijn we afgelopen weken flink aan de slag geweest.
  Ons uitgangspunt is daarbij: we willen heel graag weer binnensporten maar we willen wel dat onze leden dit veilig kunnen doen. Daar voelen wij ons verantwoordelijk voor maar daar hoort tevens bij dat iedereen die komt sporten ook zijn verantwoordelijkheid neemt.

  FITNESS
  Vanaf zondag 12 juli a.s. fitnessen we weer binnen. Iedereen sport dan in de groep waar hij  voor aanvang corona ook lid van was. En de tijdstippen blijven hetzelfde zoals voorheen behalve voor de groepen die gesplitst worden. Zie hiervoor onderstaand schema.

    zondagochtend dinsd. ochtend dinsd. avond donderd.avond vrijdagochtend
  1 10.00 – 11.00 u.   9.30 – 10.30 u. 18.30 – 19.30 u. 18.30 – 19.30 u.   9.30 – 10.30 u.
  2 11.15 – 12.15 u. 11.00 – 12.00 u. 19.45 – 20.45 u. 19.45 – 20.45 u. 11.00 – 12.00 u.

  GEWICHTHEFFEN
  Ook de jeugd (gewichtheffers tot en met 18 jaar) komt naar binnen. Zij trainen op de zondagochtend; de tijden liggen nog niet definitief vast. De trainer zal hen c.q. de ouders  deze week nog informeren over het juiste tijdstip.
  De senioren gaan ook weer in de sporthal trainen en wel op de vaste dinsdag- en donderdagavonden van 19.00 – 21.00 u. Daarnaast kunnen zij ook op de zaterdagmiddag in de hal terecht.
  Gestart wordt eveneens vanaf zondag 12 juli a.s.

  VOORWAARDEN BINNENSPORTEN
  Om veilig binnen te kunnen sporten zijn een aantal zaken heel erg belangrijk. Op de eerste plaats houden we steeds voldoende afstand, zeker wanneer je binnen bent. De 1,5 meter-norm is inmiddels bij iedereen bekend en voor ons maatgevend!
  Dat betekent dat in het fitnessprogramma niet alle apparaten gebruikt kunnen worden. De trainers zullen daarbij in de schema’s rekening mee houden.  De apparaten die niet gebruikt worden zullen met linten als zodanig gemarkeerd zijn. De aanwijzingen van de trainer hierbij zijn bepalend.
  En op de vloer zullen ook wegwijzers komen die de looprichting zullen aangeven.

  Een goede ventilatie is essentieel; daarom zullen tijdens de trainingen deuren en ramen (zo veel als mogelijk) open staan en zal ons ventilatiesysteem volledig opengedraaid worden. In verband hiermee zijn bij de onderhoudsbeurt in juni jl. alle filters in het ventilatiesysteem vervangen.

  Omdat onze kleedlokalen niet gebruikt mogen worden hebben we ervoor gekozen om voor de ingang een tent te plaatsen. In deze tent kun je je buitenschoeisel vervangen door de sportschoenen. Het is dus niet de bedoeling om met je buitenschoeisel de sporthal in te gaan. Na afloop van de training kom je via de nood/brand-deur weer in de tent waar je je schoenen weer kunt wisselen.
  Daarnaast hebben we in de sporthal een 4-tal schoonmaakstations geplaatst. Hier vind je desinfectie-materiaal, papier om schoon te maken en een afvalbak.
  Verder is er bij binnenkomst in de sporthal een dispenser geplaatst: verwacht wordt dat iedereen bij aanvang van de training hier zijn handen wast. En bij het verlaten van de hal is er ook desinfecterende gel aanwezig.


  Zoals eerder aangegeven: de eigen verantwoordelijkheid speelt bij dit alles ook een grote rol. Dit begint ermee dat je niet komt trainen wanneer je klachten of koorts hebt. Ook niet wanneer een huisgenoot klachten of corona heeft.
  Omdat de kleedlokalen niet beschikbaar zijn kom je in sportkleding naar de sporthal. Een trainingsjas en/of –broek kun je in je tas doen evenals je bidon (dus geen drank van Helios)  en deze leg je op een plek in de hal die door de trainer is aangewezen.
  In verband met de hygiëne (voor jezelf en voor anderen) verwachten we dat iedereen een grote handdoek of een badhanddoek bij zich heeft. Bij gebruik van de apparaten kunnen deze dan (bijna) volledig afgedekt worden.
  En verder, kom niet te vroeg (max. 10 minuten voor aanvang) en ga direct na  afloop naar huis. En helaas moeten we voorlopig ook accepteren dat onze overblijfruimte alleen maar gebruikt kan worden als doorgangsruimte.

  VAKANTIE
  Deze zomer is er geen officiele vakantie. Wel kan het zijn dat er incidenteel trainingen uitvallen omdat trainers ook op vakantie kunnen gaan. Hij/zij zal dan de groep hierover persoonlijk informeren.

  TOT SLOT
  Zoals hierboven aangegeven gaan we weer met de oude groepen werken: de een op de vertrouwde tijdstippen, de ander op aangepaste tijden in verband met het splitsen van de groep.
  Daarbij maken we de afspraak dat, wanneer je de eerste keer weer komt binnensporten, je aanmeldt bij je trainer (zie onderstaand hun gegevens). Deze zal verder aangeven hoe de aanmelding de keren daarna zal verlopen.
  We moeten ook aanwezigheidslijsten bij gaan houden; bij iedere training zal zo’n lijst met je naam aanwezig zijn. In overleg met je trainer kun je afspreken hoe die wordt bijgehouden. Na 4 weken worden deze lijsten weer verwijderd.

  Omdat we weer binnengaan is een aparte toezichthouder niet meer nodig: deze rol komt nu toe aan de trainer. Wanneer iedereen de aanwijzingen van hem/haar opvolgt zijn we ervan overtuigd dat we veilig maar ook met plezier in deze tijd met elkaar kunnen sporten.
  Dit is in grote lijnen de werkwijze tot en met augustus a.s. Hoe het verder gaat na 1 september a.s. is nog even afwachten. We zullen je in ieder geval tijdig informeren!

  Bestuur en trainers KSV Helios

  BEREIKBAARHEID TRAINERS
  naam email telefoon
  Diana Strolenberg strolenberg@planet.nl 045 544 35 29
  Marianne Hamers hamers.j@home.nl 06 25 13 40 85
  Joanne Schaefer powerjoanne@live.nl 06 29 39 80 77
  Nicole Smets ns0402@outlook.com 06 49 99 83 49
  John Bindels 6369hc11@hetnet.nl 06 40 77 37 52
  Richard Loneus richardloneus@gmail.com 06 21 71 37 57
  Pierre Schwanen p.schwanen@gmail.com 06 39 46 13 60
  Jo Scheeren joze.scheeren@actemium.de 06 51 96 69 59
  Guido Bessems guido.bessems@gmail.com 06 52 76 37 27
  Ralph Aretz ralpharetz@hotmail.com 06 38 16 94 93
   

 • De fitness trainingen worden per 2 juni a.s. hervat!

  Beste leden,

  Vanaf 13 maart jl. hebben wij alle sportieve activiteiten bij Helios moeten stopzetten. De reden hiervoor is bij jullie allen bekend. Het belang van ieders gezondheid stond voorop; het elkaar kunnen infecteren moest absoluut voorkomen worden.
  De gevolgen van het coronavirus bleken enorm te zijn. Intussen is de situatie dermate verbeterd dat we weer mogen sporten. Maar voorlopig wel alleen buiten!

  Ook Helios gaat weer beginnen: vanaf 2 juni a.s. bieden we trainingen bij het fitnessen aan.. En vanaf 31 mei starten de gewichtheffers tot en met 18 jaar. En voor beide groepen geldt dat er buiten getraind wordt, waarbij de duur van de training beperkt is tot 60 minuten.
  De fitness zal plaats vinden op de parkeerplaats voor onze sporthal, de jeugdige gewichtheffers mogen op zondagmorgen gebruik maken van het terrein van onze buur, de scouting St. Lucia. Omdat gewichtheftrainer Ralph Aretz inmiddels met alle ouders van deze gewichtheffers gesproken en daarmee afspraken heeft gemaakt, zullen we in deze brief ons voornamelijk beperken tot dat wat voor het fitnessen van toepassing is.

  Lees meer
 • Dankbetuiging

   
  Wij willen u hartelijk danken voor de troostende woorden, prachtige bloemen en hartverwarmende kaartjes die wij hebben ontvangen na het overlijden van mijn allerliefste man, onze geweldige (schoon-) vader en super opa
   
  Piet Strolenberg
   
  Met een lach denken we aan hem terug en gaan onze weg zoals hij het had gewild, met opgeheven hoofd, vol moed en optimisme.
   
                                                                                     Diana Strolenberg-Vriends
                                                                                     Kinderen en kleinkinderen
                                                

 • In memoriam Piet Strolenberg  Vandaag, 19 april 2020, kregen we het bericht dat Piet Strolenberg, “mister Helios”, vredig is ingeslapen. Hij is 79 jaar oud geworden. Piet was al langer ziek maar de laatste maanden werden we steeds verrast door de snelheid van zijn ziekteproces.

  Velen in Simpelveld kenden Piet en ook in de gewichthefwereld  was hij een aangezien persoon. Zijn inzet voor de krachtsport en voor zijn vereniging KSV Helios is onbeschrijflijk groot geweest. Maar hij had ook oog en waardering voor de andere verenigingen in zijn dorp.
   
  Hij was een geweldig gewichtheffer die vele kampioenschappen met Helios meemaakte. Na zijn actieve sportcarrière werd hij trainer; de kennis hiervoor had hij zich eigen gemaakt door vele uren zelfstudie. En met succes getuige de vele kampioenschappen en de tientallen gewichtheffers die hij opgeleid heeft. Daarnaast was hij ook een periode actief als  bondscoach.
  Ook als trainer van de powerlifsters timmerde hij aan de weg. Nederlandse, Europese en Wereldkampioenschappen wisten zijn atleten te behalen. Maar hij stond ook steeds klaar voor de gewone sporters, als trainer van fitness-groepen.

  Vele, vele onzichtbare uren was hij ook in de weer bij Helios als bestuurslid, als secretaris, als beheerder van de ledenadministratie, als klusjesman, als ontwikkelaar van trainerscursussen, als adviseur van het bestuur etc. etc. Samen met zijn vrouw Diana heeft hij gebouwd aan, wat zij als hun familie beschouwden, Helios! 
  Hij kon streng zijn wanneer dat nodig was maar anderzijds was hij ook steeds bereid iemand te helpen. En typerend voor hem was dat hij je altijd het gevoel gaf dat je bij Helios thuis was.
   
  Hoewel Piet liever niet in het zonnetje gezet werd, ontkwam hij er toch niet aan om met een dergelijke staat van dienst buiten de schijnwerpers te blijven. Diverse onderscheidingen zijn hem dan ook in de loop der jaren ten deel gevallen.
   
  Medio jaren ’80: Lid van Verdienste Eerste Graad Kon. Ned. Krachtsport Bond
  Medio jaren ’80: Medal of Honour van de Europese Gewichtheffederatie
  1993: Gala-orde, uitgereikt door Ex-Prinseroad Zumpelveld
  1995: Koninklijke Onderscheiding gouden eremedaille in de Orde van Oranje Nassau
  2000: Erecertificaat Kon. Ned. Krachtsport- en Fitnessfederatie         
  2014: Lid van Verdienste European Weightlifting Federation
   
  Als vereniging zijn wij hem dan ook ontzettend veel dank verschuldigd. Samen met zijn vrouw heeft hij vorm gegeven aan een gezonde en warme vereniging. Een jaar geleden, op 14 april 2019, heeft hij nog meegemaakt dat we beiden geëerd hebben door onze sporthal naar hun te vernoemen:  de “STROLENBERG krachtsporthal”

  We wensen Diana, zijn kinderen Franc en Thea, zijn kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.
  Piet, we gaan je missen!

  Bestuur KSV Helios Simpelveld

 • De eerste nieuwsbrief is er!

  Onze nieuwsbrief van februari is er, klik hier
  om de nieuwsbrief te bekijken!

Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord