Nieuws

JAARVERGADERING HELIOS DRUK BEZOCHT

Het gebeurt niet vaak dat de ALV bij Helios te laat begint maar op zaterdag 22 april jl. was dit wel het geval. Reden: meer dan gebruikelijk kwamen de leden naar
deze belangrijke vergadering waardoor de inschrijving iets langer duurde!
Naast de vaste agendapunten zouden er verder nog twee bijzondere zaken aan de orde komen: de wijziging van de statuten en de toekomst(visie) van de
vereniging!Twee vergaderingen
Om de statuten te kunnen wijzigen waren, statutair gezien, twee vergaderingen nodig. En zo kon voorzitter Jo Scheeren de 68e ALV openen en kort daarna
sluiten nadat vastgesteld was dat het aantal aanwezigen niet voldoende was voor het vereiste quorum.
Nadat de notulen van deze vergadering waren opgemaakt begon enkelen minuten later de 69e ALV van KSV Helios.
Aan de hand van de diapresentatie werden de leden vervolgens door de agendapunten geloodst.

Wijziging statuten en toekomstvisie
Uitleg werd gegeven waarom de statuten aangepast moesten worden. De belangrijkste wijzigingen kwamen aan de orde. Voorafgaand aan deze
jaarvergadering konden geïnteresseerde leden het concept voor de nieuwe statuten digitaal ontvangen.
Na enkele vragen uit de vergadering beantwoord te hebben werden de nieuwe statuten met algemene kennisgeving aangenomen.

Al twee jaar is de vereniging bezig met de vraag hoe zij ook de komende 10 jaar “fit" kan blijven. De bevindingen van een werkgroep, extra
bestuursvergaderingen en een ledenenquête hebben dit pad gepasseerd. En nu is een volgende werkgroep in de vereniging bezig om concrete stappen, nodig
voor de toekomst, uit te werken en om deze als advies aan het bestuur voor te leggen.

Mutaties bestuur
Na 12 jaar secretariaat van de vereniging voortreffelijk beheerd te hebben vond Claudia het tijd om iets anders te gaan doen. Bij haar afscheid bedankte Jo
Scheeren voor haar grote en adequate inzet. Gelukkig gaat zij niet verloren voor de vereniging; Claudia blijft wel aan als bestuurslid en daarnaast is ze sinds
vorig jaar ook actief als trainer van een fitnessgroep.
Ook van Nathalie Schröder en Bente Brauwers werd afscheid genomen: zij kunnen hun bestuurstaken niet meer combineren met hun prive-leven. Ook voor
beiden waren er dankwoorden en een mooi boeket!
De nieuwe bestuursleden: v.l.n.r. Frans van der Weerden, Nina Steinschuld en Jos Kicken

Voor deze jaarvergadering hadden zich drie nieuwe bestuursleden aangemeld: Nina Steinschuld, Jos Kicken en Frans van der Weerden. Deze laatste gaat het
secretariaat overnemen. Met algemene stemmen werden zij in het bestuur gekozen. Vanaf deze plaats feliciteren wij hen met deze benoeming!

Jubilarissen
Het hoogtepunt was de huldiging van de 21 jubilarissen. Jo Scheeren had voor iedereen een apart woordje en bracht dit, zoals gewoonlijk, op een ludieke
wijze.
Gehuldigd werden voor:
40 jaar lid: Marcel Heltzel en Piet Lataster
35 jaar lid: Miep Horbach, Alice Huisman en Margriet Frijns
30 jaar lid: Els Heltzel, Marianne Hamers en Miep Smits
25 jaar lid: Piet Ackerman, Maril Savelberg, Frans Artez, Yvonne Packbier,
Theo Langohr en Jo Bessems
12,5 jaar lid: Christien van der Gaar
15 jaar trainer: Joanne Schaefer en Monique Grooten
30 jaar bestuurslid: John Bindels
20 jaar bestuurslid: Lilian Steinschuld
15 jaar bestuurslid: Claudia Benders en Nathalie Schröder

Na afloop
Omstreeks 21.00 u. sloot de voorzitter de vergadering. Nadien bleven nog velen hangen in café Oud Zumpelveld om bij een drankje gezellig nog een en ander
met elkaar na te praten.

Op de foto40 jaar lid: Piet Lataster en Marcel Heltzel. Rechts voorzitter
Geplaatst op: 06-05-2023


Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord