Nieuws

De fitness trainingen worden per 2 juni a.s. hervat!

Beste leden,

Vanaf 13 maart jl. hebben wij alle sportieve activiteiten bij Helios moeten stopzetten. De reden hiervoor is bij jullie allen bekend. Het belang van ieders gezondheid stond voorop; het elkaar kunnen infecteren moest absoluut voorkomen worden.
De gevolgen van het coronavirus bleken enorm te zijn. Intussen is de situatie dermate verbeterd dat we weer mogen sporten. Maar voorlopig wel alleen buiten!

Ook Helios gaat weer beginnen: vanaf 2 juni a.s. bieden we trainingen bij het fitnessen aan.. En vanaf 31 mei starten de gewichtheffers tot en met 18 jaar. En voor beide groepen geldt dat er buiten getraind wordt, waarbij de duur van de training beperkt is tot 60 minuten.
De fitness zal plaats vinden op de parkeerplaats voor onze sporthal, de jeugdige gewichtheffers mogen op zondagmorgen gebruik maken van het terrein van onze buur, de scouting St. Lucia. Omdat gewichtheftrainer Ralph Aretz inmiddels met alle ouders van deze gewichtheffers gesproken en daarmee afspraken heeft gemaakt, zullen we in deze brief ons voornamelijk beperken tot dat wat voor het fitnessen van toepassing is.


Op het eind van deze brief zien jullie een schema wanneer we de trainingen gaan aanbieden. In dit schema staan ook de trainers vermeld die op dat tijdstip de training gaan verzorgen. Wil je aan een van deze trainingen deelnemen, dan moet je je daarvoor aanmelden bij de betreffende trainer. De indeling van de groepen, zoals voor 13 maart jl., worden bij deze trainingen losgelaten. Dus als je voorheen op maandagmiddag trainde, kun je nu bijvoorbeeld intekenen op een ander tijdstip, bijvoorbeeld op donderdagavond om 18.30 u. Om iedereen de mogelijkheid te bieden om te trainen verzoeken we je om voorlopig maar één keer per week te trainen.
Mogelijk zullen we aan de hand van de eerste ervaringen de regels moeten bijstellen. We zullen jullie daarvan op de hoogte stellen; kijk hiervoor regelmatig op onze website.

Om alles in goede banen te leiden hebben we een aantal regels opgesteld:
*  je meldt je iedere week (voorlopig) aan voor een training bij de trainer (zie schema)
*  uiterlijk 24 uur voor aanvang van de training heb je je aangemeld
*  per training mogen 10 personen deelnemen waarbij geldt: vol = vol
*  het moment van aanmelden is daarbij maatgevend (“wie het eerst komt, die het eerst maalt”)
*  Is de groep vol, dan moet je je bij een andere groep aanmelden waar wel nog plaats is.
*  je meldt je aan via een email- of een whatsapp-bericht aan de betreffende trainer; de trainer laat weten als de groep vol zit.
*  we starten op 2 juni; en alleen bij droog weer gaat een training door.
*  omdat we buiten sporten wordt uitdrukkelijk aangeraden gepaste sportkledij te dragen.
*  kom bij voorkeur te voet of per fiets. Kom je met de auto, dan dien je deze te parkeren op de straat.

RIVM-protocol
Het is duidelijk dat, buiten bovenvermelde regels, ook de voorwaarden van het RIVM van toepassing zijn. De belangrijkste sommen we nog kort even op.
*  je traint niet bij klachten of koorts, of wanneer een huisgenoot klachten of het coronavirus heeft
*  kom in sportkleding naar de sporthal
*  betreed c.q. verlaat de sporthal met in achtneming van de 1,5 meter maatregel
*  bij verhindering meld je je af bij de trainer
*  aanwezigheid max. 5 minuten voor aanvang training
*  direct na training ga je naar huis
*  geen gebruik van kleedlokaal, douche en overblijfruimte; er is beperkte toiletmogelijkheid
*  alleen gebruik van eigen bidon; geen drank van Helios
*  bij alle materiaal is desinfectiemateriaal aanwezig
*  iedereen houdt zich aan de 1,5 meter afstandsregel
*  iedereen is verplicht de aanwijzingen van de trainer en/of toezichthouder op te volgen.

In het besef dat dit voor Helios geen ideale oplossing is hebben we toch besloten om dit de leden aan te bieden. Het zal best kunnen dat in het begin alles nog wat onwennig is maar we hopen op ieders begrip en medewerking.
We wensen jullie allemaal in ieder geval veel sportplezier maar ook vooral ook veel gezondheid.

Bestuur en trainers KSV Helios

Weekschema FITNESS (duur training 1 uur)
dag 9.00-10.00 10.00–11.00 10.15-11.15 11.15-12.15 18.30-19.30 19.30-20.30 19.45-20.45
maandag         Nicole Smets   Nicole Smets
dinsdag         Jo
Scheeren
  Jo
Scheeren
woensd. Marianne Hamers   Marianne Hamers     Nicole Smets  
donderd.         Pierre Schwanen   Pierre Schwanen
vrijdag   Joanne Schaefer     John Bindels   John Bindels
zaterd.  
 
           
zondag   Richard Loneus   Richard Loneus      

Bereikbaarheid trainers
naam email telefoon
Marianne Hamers hamers.j@home.nl 06 25 13 40 85
Joanne Schaefer powerjoanne@live.nl 06 29 39 80 77
Nicole Smets ns0402@outlook.com 06 49 99 83 49
John Bindels 6369hc11@hetnet.nl 06 40 77 37 52
Richard Loneus richardloneus@gmail.com 06 21 71 37 57
Pierre Schwanen p.schwanen@gmail.com 06 39 46 13 60
Jo Scheeren joze.scheeren@actemium.de 06 51 96 69 59
 


Geplaatst op: 25-05-2020


Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord