Privacy Statement

Privacy statement KSV Helios

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet van kracht. We gaan zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens en willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Uw gegevens worden digitaal opgeslagen in het (offline) softwarepakket PCLeden. Alleen enkele bestuursleden hebben inzage in deze gegevens. De gebruikers van PCLeden hebben de gegevens beveiligd opgeslagen op hun computer. Uw gegevens worden gebruikt ter ondersteuning van de administratieve processen rondom registratie en contributie.

Na inschrijving als lid gebruiken we uw NAW gegevens en emailadres voor het sturen van een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) en voor bezorging van onze digitale nieuwsbrief.
We gebruiken uw geboortedatum voor het bepalen van de diverse jubilea die behandeld worden tijdens de ALV. Ook wordt uw geboortedatum gebruikt voor het vaststellen van de hoogte van de contributie. Tevens gebruiken we geboortedatum en woonplaats voor het aanvragen van subsidie bij de gemeente Simpelveld.
We gebruiken uw bankgegevens voor het uitvoeren van de maandelijkse automatische incasso. Om deze incasso uit te voeren delen wij uw bankgegevens met de Rabobank.

U heeft te allen tijde het recht om deze gegevens bij ons op te vragen, in te zien en te wijzigen. Ook heeft u het recht om de gegevens te laten wissen, over te dragen naar een andere partij of bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van deze gegevens

Als u het contactformulier op onze website invult, ontvangen wij uw naam en e-mail adres. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het behandelen/beantwoorden van uw opmerking of vraag en worden niet opgeslagen.
Onze website maakt gebruik van (tijdelijke) cookies. Een cookie is een kleine hoeveelheid data, die een server naar uw browser stuurt, met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Op die manier kan de server uw browser eenvoudig opnieuw herkennen.
Uw gegevens worden niet gebruikt voor marketing- en verkoopactiviteiten.
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het normale gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Na uitschrijving als lid worden uw gegevens per de datum van uitschrijving verwijderd uit ons leden administratie programma.
KSV Helios Simpelveld behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord